Onze aanpak

 

studerende kinderen gesnedenStuderen kun je leren! Onze manier van werken draait om deze gedachte. Wij focussen op het vergroten van zelfstandigheid, het stimuleren van een goede werk- houding en natuurlijk het overdragen en toepassen van kennis. 

 

We staan ieder dag vanaf 15.00 uur voor uw kind klaar. Ons team helpt de leerlingen bij het inplannen van hun huiswerk:  Wat moet ik wanneer af hebben? Waar heb ik moeite mee? Welke prioriteiten zijn er? We leren de kinderen structureel te plannen en efficiënt te werken. Op die manier wordt (huis)werkdruk beheersbaar.

 

Studeren kun je leren
Daarnaast hebben veel leerlingen moeite met het studeren zelf, met name bij vakken die ze niet interessant vinden. Maar studeren kun je leren en vakken die niet ‘leuk’ zijn, maken we interessanter door een andere insteek of aanpak. Een onvoldoende voor een vak is voor E.C.H. een uitdaging, dus kop op!

 

Controle
Tenslotte wordt het huiswerk per leerling gecontroleerd en overhoord, en waar nodig opnieuw uitgelegd. Als een leerling slecht scoort op een vak of als een leerling een belangrijk proefwerk heeft, kan hij extra hulp krijgen van een docent. Aan de hand van het plan van aanpak worden de vorderingen bijgehouden totdat het probleemvak weggewerkt is en de leerling zelfstandig verder kan.

 

Opbouw
Hoewel we ons richten op zelfstandigheid en verantwoordelijk- heidsgevoel, bouwen we dit geleidelijk op. In het begin wordt het huiswerk besproken met de leerling en overhoord (controle). Ons doel is leerlingen zelfstandig te leren studeren, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht verder kunnen. Uiteraard blijven we wel steekproefsgewijs controleren en evalueren. Mocht daaruit een terugval blijken, dan wordt de begeleiding weer strakker.

 

Reglement
Het spreekt voor zich dat leerlingen op tijd aanwezig moeten zijn, dit controleren wij direct bij binnenkomst.
Zie ook ons reglement voor onze huisregels en voorwaarden. Bij regelmatige conflicten met ons reglement, nemen wij uiteraard contact op met de ouders van de desbetreffende leerling. 

 

Kennismaken met E.C.H. Studiebegeleiding?
Wij horen graag hoe we u en uw kind verder kunnen helpen. U kunt vrijblijvend kennismaken op een van onze locaties. Neem daarvoor contact op met Marieke Cobben (06-55852967). Voor meer details over de gang van zaken per vestiging kijkt u hier.

 

Geef een reactie