Onze aanpak

studerende kinderen gesnedenStuderen kun je leren! Onze manier van werken draait om deze gedachte. Wij focussen op het vergroten van zelfstandigheid, het stimuleren van een goede werk- houding en natuurlijk het overdragen en toepassen van kennis. 

We staan ieder dag vanaf 15.00 uur voor uw kind klaar. Ons team helpt de leerlingen bij het inplannen van hun huiswerk:  Wat moet ik wanneer af hebben? Waar heb ik moeite mee? Welke prioriteiten zijn er? We leren de kinderen structureel te plannen en efficiënt te werken. Op die manier wordt (huis)werkdruk beheersbaar.

Studeren kun je leren
Daarnaast hebben veel leerlingen moeite met het studeren zelf, met name bij vakken die ze niet interessant vinden. Maar studeren kun je leren en vakken die niet ‘leuk’ zijn, maken we interessanter door een andere insteek of aanpak. Een onvoldoende voor een vak is voor E.C.H. een uitdaging, dus kop op!

Controle
Tenslotte wordt het huiswerk per leerling gecontroleerd en overhoord, en waar nodig opnieuw uitgelegd. Als een leerling slecht scoort op een vak of als een leerling een belangrijk proefwerk heeft, kan hij extra hulp krijgen van een docent. Aan de hand van het plan van aanpak worden de vorderingen bijgehouden totdat het probleemvak weggewerkt is en de leerling zelfstandig verder kan.

Opbouw
Hoewel we ons richten op zelfstandigheid en verantwoordelijk- heidsgevoel, bouwen we dit geleidelijk op. In het begin wordt het huiswerk besproken met de leerling en overhoord (controle). Ons doel is leerlingen zelfstandig te leren studeren, zodat ze uiteindelijk op eigen kracht verder kunnen. Uiteraard blijven we wel steekproefsgewijs controleren en evalueren. Mocht daaruit een terugval blijken, dan wordt de begeleiding weer strakker.

Opties

Wij bieden verschillende mogelijkheden voor huiswerkbegleiding aan. U kunt zo kiezen wat uw kind nodig heeft en alleen dit inkopen Intensieve huiswerkbegeleiding inclusief planning, overhoren, leren studeren en korte uitleg is de standaardformule waarvoor u kunt kiezen. Aanvullend is een proefwerkweek toeslag. Van deze toeslag kopen we extra leerkrachten en kennis in voorafgaand en tijdens de proefwerkweek.
Binnen deze intensieve huiswerkbegeleiding is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief 30 min. privéles onder werktijd in te kopen. U stuurt een bericht en wij zorgen voor een extra leerkracht zodat uw kind door middel van 1-op-1 begeleiding grote stappen vooruit kan zetten. U kunt dit incidenteel inkopen op het moment dat de vraag ontstaat.
Er is ook veel vraag naar Studeren onder toezicht. Dit is EXCLUSIEF extra hulp en planning; ECH light bieden wij voorlopig alleen op onze vestiging in Heerlen. Hierin bieden wij uw kind toezicht en vreemde ogen, maar geen hulp, planning of extra uitleg. Wel wordt er over hun schouder meegekeken en zorgen wij dat uw kind op een gefocuste manier huiswerk kan maken.
De prijzen van bovenstaande opties vindt u hier.

Reglement
Het spreekt voor zich dat leerlingen op tijd aanwezig moeten zijn, dit controleren wij direct bij binnenkomst.
Zie ook ons reglement voor onze huisregels en voorwaarden. Bij regelmatige conflicten met ons reglement, nemen wij uiteraard contact op met de ouders van de desbetreffende leerling. 

Kennismaken met E.C.H. Studiebegeleiding?
Wij horen graag hoe we u en uw kind verder kunnen helpen. U kunt vrijblijvend kennismaken op een van onze locaties. Neem daarvoor contact op met Marieke Cobben (06-55852967). Voor meer details over de gang van zaken per vestiging kijkt u hier.

Geef een reactie